Địa chỉ: Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Gia Đông số 1

Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh